Տենդերներ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅՏ

Կազմակերպության կամ Ա/Ձ-ի անվանումը
ՀՎՀՀ
Կոնտակտային հեռախոսահամար
Նշեք, թե որ Տենդերին եք դիմում

Գործող տենդերների ցանկ

Մրցույթի անունը Ժամկետ